Obnova zahrady Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Liberci

Křesťanská mateřská škola se nachází uprostřed obytné zástavby v Liberci a pedagogové učí venku na zahradě po celý rok. Školní zahrada je pro ně důležitým místem celkového rozvoje dětské osobnosti.

Aktuální řešení zahrady a její „dosluhující“ vybavení ale učitelům neumožňují plně realizovat jejich plány.

Do projektu „Zahrada nás spojuje“ vstupují společně s širokou, úzce spolupracující místní komunitou a s cílem zrevitalizovat zahradu a získat tak prostor, který bude nabízet co nejvíce příležitostí pro volnou dětskou hru a kontakt s reálnou přírodou.

Rozloha zahrady je necelých 1400m2, na tomto prostoru by přitom měla najít denní útočiště nejen školka, děti a jejich rodiče, ale měla by se zde také nabízet příležitost pro mezigenerační setkávání a aktivity dalších lokálních spolků.

Zahrada může dětem nabídnout denní kontakt s přírodou, být místem pro inspiraci i bezpečným útočištěm. Smyslem proměny je vytvořit ideální prostor pro rozvoj všech dovedností, které jsou pro děti potřebné  - od pohybu, přes sociální učení a spolupráci až po samostatnost.
 

realizaceod listopadu 2018
nákladyzatím nejsou stanoveny
grant nadaceaž 800 000,- Kč
projektantIng. Magdalena Smetanová
rozloha1359 m2